Young Pilots - YP
Young Pilots - YP

Young Pilots Spaningsutbildning

09072014-IMG_8679Young Pilots Spaningsutbildning är det sista steget för att bli spanare i FFK och Young Pilots. Utbildningen äger rum i Västerås på FFK Kårstab. Nedan kan du läsa om utbildningens mål, syfte och innehåll.

I samband med våra utbildningar står FFK för resekostnader, mat och logi samt allt material som behövs i samband med utbildningen. All praktisk information inför utbildningen kommer cirka två veckor innan utbildningens start.

Till denna utbildning tar vi ut deltagare utifrån följande faktorer: godkänt prov på YP Fortsättningskurs, länens behov av spanare, aktivt engagemang i YP:s verksamhet, en god attityd vid tidigare utbildningar samt att vi  prioriterar medlemmar som är 18-25 år. Totalt finns det 10 platser till utbildningen.

Vid avhopp kallar vi in reserver och då går vi på samma kriterier som ovan. En reserv väljs ut efter länstillhörighet. Om det saknas reserver för det län som tackar nej till sin plats går platsen vidare till det län som har störst behov av spanare.

Observera att du måste ha genomfört YP Fortsättningsutbildning med godkänt betyg för att kunna bli antagen till spaningsutbildning.

När ansökan är öppen finner du ansökningsformuläret nedan.

Ansökan stänger 11 maj, besked lämnas senast 31 maj.

Planerade utbildningstillfällen 2020:

  • 2-7 augusti (v.32-33)

Ansökan till spaningsutbildningen är stängd! 


 YP Spaningsutbildning – Guldvinge

  Förkunskapskrav:

Godkänd YP Grundutbildning samt godkänd YP Fortsättningsutbildning.

Mål:

Deltagaren ska få den nödvändiga utbildning som krävs för att han eller hon ska kunna placeras som spanare i en Flyginsatsgrupp (FIG) inom FFK. Deltagaren ska uppvisa god förmåga och attityd som möjliggör hen att agera i en besättning. Det inkluderar CRM-kunskaper. Deltagaren ska också uppvisa god förmåga i att följa de för varje uppdrag specifika tekniker som krävs för att framgångsrikt genomföra uppdrag för myndighet och uppdragsgivare.

Syfte:

Utbildningens syfte är att förbereda deltagaren för placering i FFK:s Flyginsatsgrupp som spanare.

Beskrivning:

Utbildningen är praktiskt orienterad med mycket flygverksamhet. Grunden i hela utbildningen är teoripasset i spaningsteknik. Vid denna lektion får deltagarna lära sig de tillämpliga tekniker som krävs vid olika uppdrag, exempelvis ledstångssök och parallellsök.

Flygverksamheten inleds med ett repetitionspass som flygs på högre höjd, för att göra deltagarna bekväma i flygplanet igen efter det längre uppehållet sedan fortsättningsutbildningen.

Deltagarna förbereder två och två de resterande flygpassen tillsammans med piloten på flygningen. Varje uppdrag måste briefas i god detalj för att deltagarna ska få en god förståelse för respektive uppdrag och hur dessa genomförs.

Under utbildningen kommer deltagarna få genomgå utbildning i undervattensevakuering, så kallad UWE-utbildning, vilket tar ungefär en dag i anspråk med både teori och praktik.

Deltagarna får också utbildning i samband med RAKEL. Kunskaper i CRM och SOP repeteras för att sedan praktiseras i flygplanet.

Utbildningen avslutas med en avslutningsflygning där deltagarens färdigheter ställs på sin spets under ett fingerat GSAR-uppdrag.

Under hela utbildningen används TBOS, kamera och andra system som kan vara lämpliga vid varje uppdrag (RAKEL, VHF och iPad).