Young Pilots - YP
Young Pilots - YP

Utbildning

Young Pilots bedriver utbildning i tre steg med mål att bli spanare i FFK. Här nedan kan du läsa mer om respektive utbildning. Som spanare är din uppgift precis som det låter – att spana. En stor del kommer också bestå i att fota samt hantera FFK:s system TBOS (ta bild och sänd) för att skapa lägesbilder från luften. Att vara spanare innebär en varierande uppgift med stort ansvar.

Utbildningarna genomförs i central regi i Västerås på FFK Kårstab (undantag för YP Fortsättningsutbildning som sker på Ålleberg). FFK står för resekostnader, mat och logi samt allt material som behövs i samband med våra utbildningar.

Vi har också vår kursledarutbildning som inte ingår i Young Pilots utbildningsstege som du kan läsa mer om HÄR samt vårt utbildningsstipendium som du kan läsa mer om HÄR.

Mer information om kurserna i utbildningsstegen och datum för våra utbildningstillfällen hittar du under ”Läs mer!”-knappen.

Young Pilots Utbildningshandbok kan i sin helhet läsas här!

Young Pilots Grundutbildning

Young Pilots Grundutbildning är det första steget för att bli spanare i FFK/YP. Här får du lära dig:

 • Allmänt om flyg
 • Flygsäkerhet
 • FFK och Young Pilots
 • FFK:s roll i svensk krishantering
 • Meteorologi
 • Radiokommunikation
 • Navigation (teori)

Utbildningen genomförs 4 gånger per år i Västerås på FFK Kårstab. Förutom att tilldelas Young Pilots Bronsvinge ger avklarad utbildning och godkänt prov dig också behörighet att söka Young Pilots Fortsättningsutbildning.

Young Pilots Fortsättningsutbildning

Young Pilots Fortsättningsutbildning är steg två för att bli spanare i FFK/YP. Här får du lära dig:

 • Aerodynamik
 • Flygplanslära & instrument
 • TBOS (ta bild och sänd)
 • Fototeknik & bildtolkning
 • Flygsäkerhet
 • Navigering (praktik)
 • Meteorologi

Utbildningen genomförs 2 gånger per år på Ålleberg. Förutom att tilldelas Young Pilots Silvervinge ger avklarad utbildning och godkänt prov dig också behörighet att söka Young Pilots Operativa spanarutbildning.

Young Pilots Spaningsutbildning

Young Pilots Spaningsutbildning är det sista steget för att bli spanare i FFK/YP. Här får du delta i och lära dig:

 • Under-Water-Escape
 • Spaningsteknik (teori)
 • CRM och SOP
 • Spaning av olika typer (praktik)

Utbildningen genomförs 1 gång per år i Västerås på FFK Kårstab. Förutom att tilldelas Young Pilots Guldvinge ger avklarad utbildning dig behörighet att ta plats i en av FFK:s flyggrupper för övning och skarpa uppdrag.