Young Pilots - YP
Young Pilots - YP

Kontakta oss

Young Pilots finns i stora delar av Sverige. Vill du kontakta oss lokalt når du oss bäst på följande adresser:

Blekinge
Sektionsansvarig: Agnes Karonen, agnes@youngpilots.se

Dalarna
Sektionsansvarig: Anton Thörn, anton.thorn@youngpilots.se

Kronoberg
Sektionsansvarig: Erik Corshammar, erik.corshammar@youngpilots.se

Norra Sverige
Sektionsansvarig: Martin Hedlund, martin.hedlund@youngpilots.se

Skåne
Sektionsansvarig: Benjamin Annerfeldt, benjamin.annerfeldt@youngpilots.se

Stockholm
Sektionsansvarig: Joakim Svanfeldt, joakim@youngpilots.se

Väst
Sektionsansvarig: Felix Brander, felix.brander@youngpilots.se

Östergötland
Sektionsansvarig: Pontus Lindblom, pontus.lindblom@youngpilots.se

Hittar du inte ditt län eller har en allmän fråga går det bra att kontakta Morgan Holthe på nedanstående mail.

Kårstaben (Centralt): info@youngpilots.se

Ungdomsansvarig på Kårstaben: info@youngpilots.se

Young Pilots centrala styrelse:

Ordförande:
Isak Bengtson, isak@youngpilots.se

Vice ordförande:
Kevin Andersson Linder, kevin@youngpilots.se

Sekreterare:
Felicia Thune, felicia@youngpilots.se

Ledamöter:
Felix Jansson, felix.jansson@youngpilots.se
Elin Josefsson, elin@youngpilots.se
Marcus Teveborg, marcus.teveborg@youngpilots.se

Suppleanter:
Sara Valleräng, sara.vallerang@youngpilots.se
Staffan Eriksson, staffan.eriksson@ffk.se
Gustaf Corshammar, gustaf.corshammar@youngpilots.se
Klara Öberg, klara.oberg@youngpilots.se

Mentorer för respektive län:

Blekinge, Sara Valleräng
Dalarna, Felix Jansson
Kronoberg, Kevin Andersson Linder
Norra Sverige, Elin Josefsson
Skåne, Gustaf Corshammar
Stockholm, Märta Selander
Uppsala, Felix Jansson
Väst, Marcus Teveborg
Västerås, Felicia Thune
Östergötland, Felicia Thune