Huvudmeny
TwitterFacebook
Län

Information till föräldrar

2

Frivilliga Flygkåren är en frivilligorganisation som funnits i mer än 50 år och bistår samhället med en mängd uppgifter, däribland brandflyg och sjöbevakning. Young Pilots är en del av FFK och riktar sig till ungdomar. Vår verksamhet bygger på ideellt arbete, det är vårt gemensamma intresse som driver oss. Såväl medlemmar och piloter i FFK som ungdomar i Young Pilots arbetar ideellt – alltså helt utan ekonomisk ersättning. Våra medel för organisationernas verksamhet kommer framför allt från FM och MSB.

 


 

Organisation

Young Pilots är som ovan nämnt en del av FFK. På FFK:s Kårstab finns en ungdomsansvarig som ansvarar för utvecklingen av organisation och kontakten med Young Pilots ute i landet. Den ungdomsansvarige svarar mot FFK:s styrelse och arbetar på uppdrag av Kårchefen. Sedan våren 2013 har Young Pilots även en egen styrelse som arbetar för samarbetsfrågor, utveckling och Young Pilots framtid.

Ute i landet finns flera Young Pilots-sektioner som består av en styrelse med ordförande, kassör och sekreterare samt ledamöter. Styrelsen planerar och genomför i samarbete med sina medlemmar aktiviteter, läger och studiebesök. Det är upp till medlemmarna och styrelsen att bestämma inriktning på verksamheten vad gäller aktiviteter/läger och så vidare.

Vad vi erbjuder

Från Young Pilots kan du förvänta dig intressanta studiebesök, roliga aktiviteter, spännande utbildningar och minnen-för-livet-läger för ditt barn. Vårt mål är att erbjuda en meningsfull fritid. Med våra utbildningar och hela vår verksamhet hoppas vi kunna fostra goda samhällsmedborgare och samtidigt försäkra oss om en återväxt inom flyget och yngre piloter i FFK:s flyggrupper. Vill du veta mer vad som händer i just ditt barns län vad gäller aktiviteter, läger och utbildning är det enklast att gå in på på länets flik här ovan.

Attityder och kamratskap

Av medlemmar i FFK och Young Pilots förväntar vi oss ett schysst uppförande och att vi hjälper varandra framåt. I Young Pilots ska vi få möjlighet att växa, både som personer och i kunskap. För att få ett bra klimat är det viktigt att vi är lyhörda för varandras tankar och känslor, försöker lägga fördomar bakom oss och behandla varandra som vi själva vill bli behandlade. Vi är alla lika olika. FFK:s värdegrund präglar vår organisation:

”FFK slår vakt om alla människors lika värde oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, sexuell läggning eller hudfärg. Alla ska respekteras och behandlas likvärdigt. Ingen ska bli kränkt eller felaktigt behandlad.”

Försäkring och säkerhet

Som medlem i FFK/YP är du försäkrad i samband med vår verksamhet samt under resor till/från aktiviteter, läger, studiebesök, utbildning med mera.