Young Pilots - YP
Young Pilots - YP

Intresseanmälan för lärare till YP Utbildningsstege

Inför och under hela 2019 vill vi utöka vår lärarskara till Young Pilots Grundutbildning och Young Pilots Fortsättningsutbildning. Har du goda teorikunskaper i flygämnen eller till och med är CRI eller flyglärare och är intresserad av att arbeta med våra ungdomar? Skicka in din intresseanmälan nedan!

Lärare Young Pilots Grundutbildning

Som lärare på Young Pilots Grundutbildning är du med och undervisar i teoretiska flygämnen och övrig tid agerar du som ledare på utbildningen. På utbildningen ges lektioner i följande ämnen: Allmän översikt/introduktion till flygvärlden, Flygsäkerhet, FFK & Young Pilots Organisation, FFK:s roll i svensk krishantering, Meteorologi, Radiokommunikation samt Navigation.

För lärare pågår utbildningen från (senast) fredag kl. 19.00 till söndag kl. 17.00. Inom detta tidsspann hålls på fredagen en lärarbriefing och efter deltagarnas kursavslut på söndagen hålls en lärardebriefing, båda delarna är obligatoriska.

Vi tillhandahåller föreläsningsmaterial och annat material som behövs till utbildningen.

Vi står för resor, mat och logi i samband med utbildningen. Vidare betalas instruktörsarvode för utbildningen ut.

Lärare Young Pilots Fortsättningsutbildning

Som lärare på Young Pilots Fortsättningsutbildning är du med och flyger som pilot samt undervisar i teoretiska flygämnen. Övrig tid agerar du som ledare på utbildningen. På utbildningen ges lektioner i följande ämnen: Aerodynamik, Flygplanslära & instrument, TBOS, Fototeknik & bildtolkning, Meteorologi samt Navigation.

För lärare pågår utbildningen från (senast) söndag kl. 12 till torsdag kl. 16.00. Inom detta tidsspann hålls en lärarbriefing och efter deltagarnas utbildningsavslut hålls en lärardebriefing, båda delarna är obligatoriska. Programmet om dagarna pågår från cirka kl. 08.00-21.00.

Vi tillhandahåller föreläsningsmaterial och annat material som behövs till utbildningen.

Vi står för resor, mat och logi i samband med utbildningen. Vidare betalas instruktörsarvode för utbildningen ut.

Obs! För att kunna vara pilot/lärare på YP Fortsättningsutbildning är lägsta kravet CRI, men det är meriterande med FI, kunskap i någon FFK-flyggrupp eller erfarenhet från FFK:s flygverksamhet.

Har du frågor om att vara lärare eller vill veta mer? Kontakta Alice Wallin på Alice.wallin@hotmail.com


 

Intresseanmälan:

Utbildningen/utbildningarna du är intresserad av:
YP GrundutbildningYP Fortsättningsutbildning

Dina kunskaper (gäller för intresseanmälan till YP Fortsättningsutbildning)
FICRIÖvrigt

Medlemsnr

För- och efternamn

Mailadress

Varför vill du vara lärare hos oss?

Vad kan du bidra med som lärare hos oss (kunskaper, erfarenhet osv.)?

Övriga uppgifter/kommentarer (t.ex. erfarenhet inom FFK eller en flyggrupp)